Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Zawierciański

Władze Powiatowe SLD   kadencja 2012-2016

RADA POWIATU:

 1.  Bańska Maria
 2.  Bartosz Leszek
 3.  Bednarz-Leśniak Bożena
 4.  Danecki Andrzej
 5.  Gajda Marian
 6.  Goncerz Henryk
 7.  Jańczyk Sylwester
 8.  Kania Leszek
 9.  Knopik Zygmunt
 10.  Kozieł Marek
 11.  Kot Jan
 12.  Kwiecień Grzegorz
 13.  Łazarowicz Leszek
 14.  Malus Artur
 15.  Nowak Władysław
 16.  Pałucha Wonisław
 17.  Pańczyk Wiesław
 18.  Podsiadło Zygmunt
 19.  Porc Rafał
 20.  Przybyła Marcin
 21.  Wojdas Leszek

 

ZARZĄD  POWIATU

 1. WOJDAS  Leszek - Przewodniczący
 2. PORC  Rafał - WicePrzewodniczący
 3. BEDNARZ- LEŚNIAK Bożena - Sekretarz
 4. KANIA  Leszek - Skarbnik
 5. BARTOSZ  Leszek - Członek Zarządu 
 6. GAJDA  Marian - Członek Zarządu
 7. ŁAZAROWICZ  Leszek - Członek Zarządu

 

Powiatowa Komisja  Rewizyjna

 1. GRZESIAK   Zbigniew
 2. JANKOWSKI  Michał
 3. PAJĄK  Jarosław - Przewodniczący

Władze Miejskie SLD w ZAWIERCIU   kadencja 2012-2016

Rada Miejska SLD w Zawierciu

 1. DANECKI  Andrzej -  Członek RM
 2. GAJDA  Marian - Członek Zarządu  RM
 3. IMIELSKI  Konrad - Członek Zarzadu RM
 4. KANIA  Leszek - Członek RM
 5. KOZIEŁ Marek - PRZEWODNICZĄCY RM
 6. KWIECIEŃ  Grzegorz - Członek RM
 7. ŁAZAROWICZ Leszek - członek RM
 8. PAJĄK Jarosław - Sekretarz RM

ZARZĄD  MIEJSKI SLD

          1. KOZIEŁ Marek - Przewodniczący

          2. GAJDA  Marian- Z-ca Przewodniczącego

          3. PAJĄK  Jarosław - Sekretarz

          4. IMIELSKI  Konrad - członek Zarządu

Wykaz Przewodniczących Kół SLD    kadencja 2012-2016

 

Irządze - Jończyk Sylwester
Łazy - Nowak Władysław
Ogrodzieniec - Podsiadło Zygmunt
Pilica - Goncerz Henryk
Poręba - Pałucha Wonisław
Szczekociny - Bartosz Leszek
Żarnowiec - Kot Jan

Zawiercie:
Koło nr 1 -  Kwiecień Grzegorz
Koło nr 2  - Piotrowska Danuta
Koło nr 3  - Łazarowicz Leszek
Koło nr 4  - Danecki Andrzej